top of page

SAN DIEGO

YC TOWERS,

SAN DIEGO

16   /   06   /   2023

Navržená zástavba areálu Nákladového nádraží Žižkov (340 000m2)

počítá se zachováním historických nádražních budov, jejich oživení ve smyslu promenády, naplněné službami a obchody. Ostatní zástavba doplňuje vyvážený poměr rezidenčních, administrativních, kulturních a sportovních funkci.

Polyfunkční dům je nárožní dominantou náměstí na ose bývalých drážních budov. Spodní patra zabírají obchody a služby, zbylé části jsou určeny pro administrativu. 

Zásadním prvkem oživující kancelářské prostředí jsou prostoupené terasy se zelení, které za hezkého počasí dopřejí prostor pro jednání a relaxaci.

bottom of page